Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Bezuiden de Vecht

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

BEZUIDEN DE VECHT

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 1997 Groot Salland
Toevoegingen  : -

I : 14 juli 1964
"Gedeeld : I doorsneden : a in goud een kruis van keel; b in sabel een golvende rechterschuinbalk van azuur, gezoomd van zilver, waaroverheen een abtsstaf van goud, overdekt met een opengeslagen bijbel van zilver, goud op sneden bedrukt met de Griekse letters alpha en omega van sabel, op elke baldzijde éen; II in keel drie rechter schuinbalken, geruit van zilver en azuur door middel van vier verticale lijnen en een schuinrechtse lijn evenwijdig aan de zijkanten van de balk.Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het eerste kwartier is het wapen van het geslacht Rechteren, waaraan het gelijknamige kasteel in het waterschap nog herinnert. Het linkerdeel is het wapen van het geslacht Van Dedem, die op het voormalige kasteel De Berg in het waterschapsgebied woonden. Tevens heeft Baron Van Dedem meer dan 46 jaar een functie in het waterschapsbestuur vervuld. De golvende schuinbalk is de rivier de Vecht. De abtsstaf en de bijbel zijn een herinnering aan het klooster op de Sint Agnietenberg, waar onder andere Thomas à Kempis kloosterling is geweest.


Literatuur : Aanvraagbrief van het waterschap 19/3/1964.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Bezuiden_de_Vecht"

This page has been accessed 1,194 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:57. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…