Bergen (Li)

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

BERGEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 22 januari 1907
" I : gedeeld a) in goud de H.Dionysius, b) in azuur een pijl van zilver, II in goud de HH Cosmas en Damianus."

NB : een zeer summiere beschrijving; het schild is doorsneden, de heiligen zijn in natuurlijke kleur en de kleding is niet verder benoemd.

Wapen van Bergen (L)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit de kerkpatroons van Heyen (Dionysius), en Afferden (Cosmas en Damianus), alsmede uit de pijl van de schepenbankszegel van Well. De gemeente is opgebouwd uit de voormalige heerlijkheden Bergen en Well, Afferden en Heijen.

Bergen-Well en Afferden vielen onder Gelre, Heijen onder Kleef. De heerlijkheid Bergen-Well is zover bekend in bezit geweest van 7 geslachten, waarvan de laatste, De Liedel, het wapen met de pijl als hartschild voerden. De andere geslachten waren : v.Arendal, v.Bijlandt, v.Vlodrop, v.Bergh, v.Limburg-Bronckhorst-Styrum en Pas de Feuquieres. De kerk in Bergen was geijd aan de HH Ptrus en Lucia, de kerk van Well aan de H.Vitus. De oorsprong van de pijl is onbekend, het oudst bekende zegel uit 1625 vertoont al het schild met de pijl.

De heerlijkheid Afferden is bekend sinds 1176 en in eigendom geweest van een groot aantal geslachten. De kerk is gewijd aan de HH Cosmas en Damianus. Het oudste zegel dateert uit 1534 en vertoont beide heiligen, elkaar aanziend. Rechts Cosmas met in de rechterhand een zwaard en in de linker een fles; links Damianus met in de rechterhand een boek en de linkerhand op de borst. Achter de heiligen een muur. Het tweede zegel, uit 1651, vertoont eveneens de beide heiligen, nu biedt Cosmas Damianus echter een kruis aan. Het derde zegel uit 1663 is identiek, maar bevat tevens rechts een kruis en links een kerk met toren.

De heerlijkheid Heijen is bekend sinds 1288 en in het bezit geweest van 8 geslachten, De kerk is gewijd aan de H.Dyonisius. Een 16e eeuws zegel is bekend, waarop de heilige met zijn hoofd in zijn handen.

Bergenli1.jpg

Verkeersbord gemeente Bergen (zie ook Miloslaw) . (c) Jan Verstelle


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; vd Bergh, 1878; Koffie Hag albums


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.