Bellingwedde

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

BELLINGWEDDE

Provincie  : Groningen
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1968 Bellingwolde, Wedde

I : 23 april 1969
" Gegeerd van azuur en goud, de geren van azuur beladen met een lelie van goud, gericht vanuit het middelpunt van het schild: een hartschild geschuinbalkt van azuur en zilver van 10 stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Bellingwedde

Oorsprong/verklaring

De blauwe vlakken in het gele veld duiden op de vele overstromingen in dit gebied. De lelies zijn afkomstig van het wapen van de Praeremonstratenzer orde, die een klooster hadden te Palmar in Reiderland. Dit klooster zou in de middeleeuwen een centrumfunctie in het gebied gehad hebben. Het klooster telde in de 13e eeuw maar liefst 190 monnikken, maar werd in 1478 verlaten, vanwege overstromingsgevaar van de Dollard. Het verdween in 1520. Het klooster kwam als geheel voor in het oude wapen van Bellingwolde (zie aldaar).

Opname van het klooster in het nieuwe wapen zou tot een onoverzichtelijk geheel leiden met het wapen van Wedde. Gedacht werd eerst aan een gedeeltelijke opname van het wapen der Praemontstratenzer orde (van azuur, bezaaid met lelies van goud , waaroverheen twee gekruiste kromstaven van hetzelfde), maar ook dit leidde tot onoverzichtelijke wapens. Uiteindelijk is gekozen voor opname van 4 lelies voor het klooster en de kleuren van de orde.

Het hartschild is het wapen van Schenk van Toutenburg, eerste heer van Wedde na de Gelderse overheersing. Dit wapen staat op de poort van het kasteel te Wedde, dat afgebeeld werd in het oude wapen van Wedde.

Wapen van Bellingwedde

Het wapen op een grenssteen, 2013
Wapen van Bellingwedde

Briefhoofd, +/- 1990


Powered by Onecom.jpg

Literatuur : Visser en Buist, 1992; Bontekoe, 1969 (1994)


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.