Beesel

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

BEESEL

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 27 juli 1853
" Van lazuur beladen met eenen draak van goud, getongd en geklaauwd van keel."

Beesel.gif

Oorsprong/verklaring

Beesel en Belfeld vormden sinds 1275 een aparte schepenbank onder Montfort. Tot 1507 werd geen zegel gevoerd. De oudste afbeelding van een zegel dateert uit 1666 en vertoont de H.Gertrudis, de parochieheilige, aanziend met in de linkerhand een kromstaf, in de rechter een boek. Tegen haar jurk klimt een muis, terwijl 2 andere muizen aan haar linkerzijde staan. Voor haar staat een schildje met het wapen van Gelre-Gulik. Dit zegel werd tot 1713 gebruikt.

In 1852 werd bepaald dat de onderscheidingsketting van de burgemeesters het gemeentewapen zou moeten vertonen. De gemeente Beesel besloot daarop een wapen aan te vragen. Bij gebrek aan historisch materiaal werd daarom een draak aangevraagd. Deze draak was afkomstig van de Sint Joris schutterij. Het wapen werd vervolgens in rijkskleuren verleend. Het wapen is dus niet historisch te noemen.

Wapen van Beesel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Beesel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Informatie gemeente Beesel (correspondentie); Geerlings, z.j.