Beesel

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BEESEL

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 27 juli 1853
" Van lazuur beladen met eenen draak van goud, getongd en geklaauwd van keel."

Arms (crest) of Beesel

Oorsprong/verklaring

Beesel en Belfeld vormden sinds 1275 een aparte schepenbank onder Montfort. Tot 1507 werd geen zegel gevoerd. De oudste afbeelding van een zegel dateert uit 1666 en vertoont de H.Gertrudis, de parochieheilige, aanziend met in de linkerhand een kromstaf, in de rechter een boek. Tegen haar jurk klimt een muis, terwijl 2 andere muizen aan haar linkerzijde staan. Voor haar staat een schildje met het wapen van Gelre-Gulik. Dit zegel werd tot 1713 gebruikt.

Zegel van Beesel

Zegel van Beesel van 1609-1794

(bron : Frankewitz en Venner)

In 1852 werd bepaald dat de onderscheidingsketting van de burgemeesters het gemeentewapen zou moeten vertonen. De gemeente Beesel besloot daarop een wapen aan te vragen. Bij gebrek aan historisch materiaal werd daarom een draak aangevraagd. Deze draak was afkomstig van de Sint Joris schutterij. Het wapen werd vervolgens in rijkskleuren verleend.

Het wapen is dus niet historisch te noemen.

Wapen van Beesel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Beesel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Beesel

Briefhoofd, +/- 1995


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Informatie gemeente Beesel (correspondentie); Geerlings, z.j.


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.