Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Beegden

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BEEGDEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Heel (2007 Maasgouw)
Toevoegingen : -

I : 21 januari 1948
" Gedeeld : I doorsneden van hermelijn op sinopel, II in goud 3 posthoorns van keel, geplaatst 2 en 1, en voorzien van zilveren beslag. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parlen."

Oorsprong/verklaring

Voor 1948 voerde Beegden een zegel, cq wapen, met St.Maarten te paard met de knielende bedelaar, in de schildvoet een schildje met 3 hoorns. Het huidige wapen is een combinatie van de wapens van Horn (II) en Van Merwijck (I) vgl Broekhuizen, Sevenum en Swalmen.

Beegden is als schepenbank bekend sinds 1275, onder Horn. Een aparte heerlijkheid is het nooit geworden, wel waren er zogeheten pandheren, uit de geslachte Croll (sinds 1675), Fostier en Joppen (later Joppen van Beegden). De plaatselijke kerek is gewijd aan St.Maarten. Het oudst bekende zegel dateert uit 1485, 1529 en 1534 en vertoont St.Maarten met de bedelaar, alles naar links gewend, met boven de kop van het paard het wapen van Horne. Een eind 16e eeuws zegel vertoont dezelfde voorstelling, alleen staat het schild nu aan de linkerkant. Dit laatste zegel bleef in gebruik tot aan de Franse Revolutie.

Van de schepenbank zijn vier zegels bekend, allen met de afbeelding van Sint Maarten en het schild met de drie hoorns. De heerlijkheid Beegden was honderden jaren een onderdeel van het Land van Horn, de plaats van de hoorns is dus duidelijk. Het tweede deel is het wapen van Hendrick van Merwijck, die rond 1440-1450 in bezit was van het huis te Beegden, zonder overigens enige heerlijke rechten te hebben. Waarom dit wapen in het gemeentewapen is gekomen is niet duidelijk.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Hanssen, 1995a; Eversen en Meulleneers, 1900; Koffie Hag albums

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Beegden"

This page has been accessed 2,171 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:28. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…