Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Bedum

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BEDUM

Provincie  : Groningen
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 4 april 1892
" Van lazuur beladen met eene schuinslinks geplaatste spade van zilver met steel van sabel, gekruist met een schuinsrechts geplaatst kruis van goud en een zilveren wetstafel op het kruispunt of in het midden van het schild gesteld. Het schild gedekt met eene gouden kroon van 5 fleurons."


Oorsprong/verklaring

Het wapen symboliseert de ontstaansgeschiedenis van de gemeente onder invloed van de geestelijken Walfridus en Liudger. Zij begonnen met de aanleg van dijken (spade), brachten het Christendom (kruis) en wetgeving (wetstafel).

De gemeente had eerst een wapen aangevraagd met de H. Walfridus als monnik, met een schop en wetstafel in de hand en staande op een dijk, gelegen in een waterplas. Aangezien er geen achtergrondinformatie was bijgevoegd, vroeg de Hoge Raad van Adel eerst om deze informatie. Nadat deze aangekomen was, besloot de Hoge Raad van Adel dat de symboliek achter het wapen weliswaar juist was, maar dat er toch wel wat aan het wapen moest veranderen. Ten eerste was de H.Walfridus hoogstwaarschijnlijk geen monnik (zijn vrouw overleefde hem), en ten tweede was de voorstelling teveel een plaatje. De Hoge Raad van Adel stelde daarop het volgende wapen voor : "Gedeeld : I in azuur een schop van natuurlijke kleur en II in keel een kruis van goud. " De Hoge Raad van Adel liet hierop de wetstafel dus vallen. De gemeente wilde die echter handhaven, zodat uiteindelijk het latere wapen ontstond.


Literatuur : Visser en Buist, 1992; Archief Hoge Raad van Adel (brievenmap 1891).

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Bedum"

This page has been accessed 3,164 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:28. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…