Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Basiliek der Heilige Kruisverheffing te Raalte

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BASILIEK VAN DE HEILIGE KRUISVERHEFFING te RAALTE

I : 12 januari 1993
"Doorsneden; I in sabel, schuingekruist een conopeum van goud, waarvan het scherm gebaand van goud en keel, met volants van hetzelfde, om en om, en een tintannabulum van goud, waarin een klokje van zilver; II gedeeld; a in azuur , een latijns klaverkruis van goud; b in sabel een kruis, in elk kwartier vergezeld van een korenaar, alles van goud. Devies : IN HOC SIGNO VINCES in zwarte letters op een wit lint."

Oorsprong/verklaring

Het wapen bestaat uit de gebruikelijke vormgeving van wapens van basilieken : boven de symbolen van een basiliek, en onder rechts de symbolen van de beschermheilige van de basiliek en links het wapen van de gemeente waarin de basiliek ligt. In dit geval een sprekend symbool voor de naam van de basiliek, en het kruis met korenaren voor de gemeente Raalte.


Literatuur : Daae, 1995.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Basiliek_der_Heilige_Kruisverheffing_te_Raalte"

This page has been accessed 2,598 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:27. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…