Basiliek der Heilige Kruisverheffing te Raalte

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BASILIEK VAN DE HEILIGE KRUISVERHEFFING te RAALTE

I : 12 januari 1993
"Doorsneden; I in sabel, schuingekruist een conopeum van goud, waarvan het scherm gebaand van goud en keel, met volants van hetzelfde, om en om, en een tintannabulum van goud, waarin een klokje van zilver; II gedeeld; a in azuur , een latijns klaverkruis van goud; b in sabel een kruis, in elk kwartier vergezeld van een korenaar, alles van goud. Devies : IN HOC SIGNO VINCES in zwarte letters op een wit lint."

Oorsprong/verklaring

Het wapen bestaat uit de gebruikelijke vormgeving van wapens van basilieken : boven de symbolen van een basiliek, en onder rechts de symbolen van de beschermheilige van de basiliek en links het wapen van de gemeente waarin de basiliek ligt. In dit geval een sprekend symbool voor de naam van de basiliek, en het kruis met korenaren voor de gemeente Raalte.


Literatuur : Daae, 1995.

Personal tools
Google AdSense