Barradeel

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BARRADEEL

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Het Bildt (2018 Waadhoeke), Franekeradeel (2018 Waadhoeke), Harlingen
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Dwars doorsneden met een dijk van paalwerk op dewelk rustende is een koornschoof van goud, het bovenste gedeelte des schilds verbeeldende eene hemelsblaauwe lucht, in het benedenste gedeelte des schilds een stille zee."

NB : gevoerd met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Barradeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is waarschijnlijk ontstaan tussen 1622 en 1661. Het paalwerk bestond vroeger uit 5 stukken, als symbool van het waterschap De 5 Deelen. De korenschoof werd vroeger ook boven de dijk afgebeeld en niet erop. Het wapen zelf stelt land-dijk-zee voor.

Wapen van Barradeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Barradeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

The arms show the local geographical situation, land-dike-sea. The arms were probably devised between 1622 and 1661, when the arms were first mentioned. Originally the (wooden) dike was made of 5 pieces, as a symbol for the local waterboard De 5 Deelen ("the five parts"). Prior to 1818 the wheatsheaf was shown in front of the dike instead of on the dike.


Literatuur : Sierksma,1962

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.