Bargerbeek

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.


Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BARGERBEEK

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1995 Suydevelt (2000 Velt en Vecht)
Toevoegingen  : -

I : 3 april 1964
" In zilver drie rechterschuinbalken van tegenhermelijn; met een versmald schildhoofd van het veld, gedekt en ondersteund van sinopel en beladen met een ketting van sabel van negen schakels, uitgaande van beide schildranden; over alles heen een hartschild van goud, beladen met een adelaar van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Bargerbeek

Oorsprong/verklaring

Het waterschap ligt geheel in het hoogveengebied van Zuid-Oost Drenthe, dat in ontginning is gebracht door het graven van evenwijdige kanalen voor de turfafvoer. Dit is in beeld gebracht door het met wollegras begroeide veen weer te geven met tegenhermelijn en dit af te wisselen met zilver om water aan te duiden.

Het Schonebekerdiep, dat de zuidgrens van het waterschap vormt, is tegelijk de rijksgrens. Dit is aanleiding geweest om een versmald schildhoofd van zilver aan te brengen, beladen met een ketting als symbool voor de grens en met boven en onder een smal groen zoompje ter herinnering aan de weilanden die vanouds langs het riviertje hebben gelegen.

Het hartschild is het wapen van de heerlijkheid Coevorden, waartoe het gehele gebied van het waterschap heeft behoord. Ditzelfde heerlijkheidswapen is ook opgenomen in de wapens van de gemeenten Dalen en Schoonebeek, die tot dezelfde heerlijkheid behoorden.


Literatuur : Bontekoe, 1964Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.