Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Baflo

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BAFLO

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Winsum
Toevoegingen : -

I : 30 april 1892
" Van sinopel beladen met een zespuntige ster van goud."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van Agricola van Emden, een bekend humanist. Men nam aan dat het dezelfde persoon was als de in Baflo geboren Rudolf Agricola (geboren Rudolf Huisman),dit bleek later echter niet het geval te zijn.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1988 voerde de gemeente in avertenties het wapen gedekt met een koninklijke kroon. Aangezien de advertentie geplaatst was namens Baflo, Usquert en Warffum, die beide wel een kroon voerden, heeft de gemeente blijkbaar gedacht dat een koninklijke kroon (die alleen door het Koninklijk Huis gevoerd mag worden) mooi paste...


Literatuur : Sierksma, 1962; Trouw 27-02-1988.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Baflo"

This page has been accessed 2,510 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:27. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…