Baarderadeel

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BAARDERADEEL

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Littenseradeel
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" In de lengte doorsneden : het eerste van goud beladen met een halve dubbelde zwarte arend; het tweede van lazuur beladen met 2 zespuntige sterren van goud, paalsgewijs geplaatst. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Oorsprong/verklaring

Baarderadeel was de vierde grietenij van Westergo en is sinds 1369 bekend. De sterren zijn waarschijnlijk afkomstig uit de familiewapens van Aylva en Heringa. Tussen 1597 en 1617 was Ulbe van Aylva de burgemeester van Baarderadeel en hij was getrouwd met Sjouck van Heringa. De adelaar is een veel voorkomend symbool in zoewel Friese persoons- als overheidswapens.

Het wapen werd in ieder geval in de 1682 gebruikt, gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Het komt namelijk voor op een kaart uit dat jaar. De gemeente werd in 1812 verdeeld in de gemeentes Baard, Jorwerd en Oosterwierum. Deze situatie heeft echter maar tot 1816 geduurd.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Adema, 1988

Personal tools
Google AdSense