Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Baak

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens

BAAK (Huis en landgoed)

Provincie : Gelderland

Verleend : 28 juli 1819
"Van zilver beladen met een roode dwarsbalk. Het schild gedekt met een vooruit staande helm van zilver, gekroond, geboord, getralied en gesierd van goud, gevoerd van rood, waaruit tot helmteeken is komende de kop en hals eens honds van zilver. Voorts met zijne helmdekken van zilver en rood, het wapen van weerskanten gehouden door een klimmende leeuw."

Oorsprong/verklaring

Ik heb geen informatie over de oorsprong van dit wapen. Alle informatie is welkom.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Baak"

This page has been accessed 2,123 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:04. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…