Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Axeler Ambacht

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

AXELER AMBACHT

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1982 De Drie Ambachten (1999 Zeeuws Vlaanderen)
Toevoegingen  : ?

I : 6 april 1966
"Van goud, beladen met twee door een keper van keel aan elkander gehechte sleutels van azuur, de afgewende baarden naar boven gericht en ter weerszijden vergezeld van een Sint Jacobsschelp van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van Axel.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Axeler_Ambacht"

This page has been accessed 1,456 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:56. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…