Asperen

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


ASPEREN

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1986 Vuren (1987 Lingewaal)
Toevoegingen : -

I : 24 december 1817
" Van zilver beladen met een vijftorennigen burg in zijne natuurlijke verwen, voerende onder de hameide een schildje van zilver waarop 2 gebretesseerde en contragebretesseerde fascen van keel."

Wapen van Asperen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een afbeelding van de stad, met in de poortopening het wapen van Arkel. Asperen was lange tijd in bezit van de Heren van Arkel. Er is echter ook een ouder geslacht Van Asperen bekend, die echter een wapen met drie wassenaars voerden (14e eeuw).

In een brief van de burgemeester van 12-4-1815 wordt vermeld dat het van een zegel afgeleid is, waarop tevens een rondschrift Sigillum Oppidi Asperensis, maar verder worden geen historische gegevens vermeld.
Het bovenstaande zegel wordt door vdBergh als 17e eeuw gedateert en omschreven als een getinneerde poort met 3 gedekte torens met windvanen, waarachter nog 2 dergelijke torens zichtbaar zijn. In de open poort een schild met het wapen Arkel, zie de afbeeldingen hieronder.

Asperen1.jpg

Het wapen afgebeeld op een boek over de stad uit 1745
Asperen2.jpg

De zegels van de Baronnen, Baronie en Stad Asperen


Asperen.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Asperen.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : archief Hoge Raad van Adel ; Van den Bergh, 1878; Gelre, 1414