Arkemheen

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

Polderdistrict ARKEMHEEN (Vroeger de Zeepolder Arkemheen)

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1989 Noord Veluwe (1989 Gelderse Vallei (1993 Gelderse Vallei en Eem (1997 Vallei en Eem), Veluwe (waterschap))
Toevoegingen  : -

I : 25 juni 1965
"Gedeeld : I in sinopel een omgewend springend hert van goud; II in azuur een leeuw van goud, gekroond van hetzelfde, in de rechtervoorklauw houdende in schuinlinkse stand een ontbloot kromzwaard van zilver, met gevest van goud; en een schildhoofd van azuur ondersteund met goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Arkemheen

Oorsprong/verklaring

Het waterschap beheerde enkele polders boven Nijkerk, en het wapen van Nijkerk staat in het onderste deel van het wapen.


Literatuur : Schutte, 1997