Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Anna Paulowna

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


ANNA PAULOWNA

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 2012 Hollands Kroon
Toevoegingen : 1990 Barsingerhorn (ged) (1818 Kolhorn en Haringhuizen)

I : 24 mei 1872
" Een schild zamengesteld uit 3 fascen; de bovenste van lazuur met 3 zespuntige sterren van goud; de middelste van sinopel; de onderste van zilver met 3 golvende fascen van lazuur; in den bovenregterhoek van het schild een vrijkwartier van zilver, bevattende den gekroonden Russischen adelaar, hebbende op de borst de gouden letters AP; tot schildhouder ter linkerzijde een leeuw van natuurlijke kleur."

NB : de leeuw is aanziend en houdt het schild vast aan een lint.

Oorsprong/verklaring

Het wapen stelt in feite het land veroverd op het water onder de sterrenhemel voor. Het vrijkwartier herinnert aan vorstin Anna Paulowna van Rusland, dochter van tsaar Paul I en echtgenote van koning Willem II, naar wie de polder en de gemeente genoemd zijn.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Het wapen op het gemeentehuis van 1930.


Literatuur : Sierksma, 1962

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Anna_Paulowna"

This page has been accessed 2,796 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:11. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…