Anjumer- en Lioessenserpolder

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE ANJUMER- EN LIOESSENSER POLDER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1963 Eastergoa's Sédiken (1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân)))
Toevoegingen  : ?

I : 13 november 1934
"In sinopel een korenschoof van goud en ter weerszijden van de schoof een klaverblad van zilver; een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Anjumer- en Lioessenserpolder

Oorsprong/verklaring

Het waterschap omvat zowel bouwland als grasland, hetgeen wordt gesymboliseerd door de korenschoof en het klaverblad.

Het schildhoofd is het symbool voor een zeewerend waterschap.


Literatuur :