Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Amstelland

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTELLAND

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1991 Amstel en Vecht (1997 Amstel, Gooi en Vecht)
Toevoegingen  : 1970 Zeeburg en Diemerdijk

I : 15 juni 1876
"Een ovaal schild van goud, welks rand omwonden is met linten van sinopel, beladen met vijf door linten van sinopel onderling verbonden kleinere wapenschilden, voorstellende en pointe het wapen van Ouder-Amstel, ter regterzijde van boven dat van Diemen, van onderen dat van Mijdrecht, ter linkerzijde van boven dat van Uithoorn, van onderen dat van Baambrugge. Het schild is gedekt met den Duitsche Keizerskroon en wordt gehouden door den dubbelen van keel getongden adelaar van sabel."

Oorsprong/verklaring

Dit zeer bijzondere wapen is uniek in de Nederlandse heraldiek. Er is niet gezocht naar een wapen, waarin de verschillende onderdelen werden gecombineerd, maar er is gekozen voor een uitvoering met alle vijf de schilden, geplaatst op een schildhouder. De vijf wapens geven de gebieden weer, waarin het waterschap actief was. De adelaar geeft aansluiting bij andere hoogheemraadschappen, die een adelaar als schildhouder hebben.


Literatuur : Schutte, 1995ba

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Amstelland"

This page has been accessed 1,846 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:56. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…