Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Amstel- en Gooiland

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

ZUIVERINGSSCHAP AMSTEL EN GOOILAND

Provincie  : Noord Holland en Utrecht
Opheffing  : 1997 Amstel, Gooi en Vecht
Toevoegingen  : 1974 ?

Het zuiveringsschap heeft nooit een wapen gevoerd.

Wel werd in 1974 een poging gedaan een wapen te verkrijgen. Een drietal ontwerpen voor een wapen werd voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel . De drie ontwerpen combineerden de adelaar van het Naerdincland, later Gooiland met elementen voor het Amstelland (zie onder).

Het eerste ontwerp gaf een in 8 stukken verdeeld schild, de stukken van zwart en rood. Deze kleuren waren de kleuren van het Amstelland, zoals ook te zien zijn in de wapens van Amsterdam en Amstelveen. Als hartschild werd de Gooise adelaar toegevoegd.

In het tweede ontwerp stond de adelaar centraal en was als hartschild het wapen van de Heren van Amstel toegevoegd (vergelijk Loosdrecht).

Het derde ontwerp vertoonde de adelaar, maar nu met het in acht stukken gegeerde schild als hartschild.

Waarom uiteindelijk nooit een wapen is verleend is me niet bekend.


Literatuur : Hoge Raad van Adel , brievenboek 1974.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Amstel-_en_Gooiland"

This page has been accessed 1,546 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:56. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…