Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Ambt Hardenberg

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


AMBT HARDENBERG

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 1941 Hardenberg
Toevoegingen : -

I : 3 juli 1899
" In azuur een dwarsbalk van goud vergezeld in het schildhoofd van 3 naast elkaar geplaatste boombladeren met de stelen omhoog, van goud, en in de schildpunt van een lopende pelikaan van zilver; het schild omgeven door een blokkenzoom van goud en azuur."


Oorsprong/verklaring:
Ik heb geen gegevens over de geschiedenis of betekenis van dit wapen.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Ambt_Hardenberg"

This page has been accessed 1,835 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:10. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…