Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Aarlanden

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE AARLANDEN

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1994 Oude Rijnstromen (2005 Rijnland)
Toevoegingen  : 1978 Zuid- en Noordeinder Polder, De Noordeind- en Geerpolder, Nieuwkoop (polder), Nieuwkoop en Noorden

I : 1 februari 1980
"In azuur twee schuingeplaatste zwaarden van zilver, vergezeld boven van drie ruiten, geplaatst twee en één, ter linker- en ter rechterzijde van een schuin kruisje en beneden van een jachthoorn, alles van goud; in een hartschild van goud een klimmende vos van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Oorsprong/verklaring

Het wapen van het waterschap is een combinatie van elementen uit de wapens van de gemeenten waarin het waterschap actief is. De zwaarden en de hoorn zijn afkomstig van het wapen van de gemeente Aarlanderveen, de ruitjes uit het wapen  van Leimuiden, de kruisjes uit het wapen van Nieuwkoop en het hartschild is het wapen van de voormalige heerlijkheid Voshol en komt ook voor in het wapen van Ter Aar. 


Literatuur : -

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Aarlanden"

This page has been accessed 1,896 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:56. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…