Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Aangedijkte Landen en Wieringen

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE AANGEDIJKTE LANDEN EN WIERINGEN

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1994 Hollands Kroon (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen  : 1980 Anna Paulowna Polder, Callantsoog (1913 Boskermolenpolder), Het Koegras (1975 Huisduinen (tot 1963 Helder en Huisduinen)), Wieringen, Wieringerwaard (waterschap), Zijpe en Hazepolder

I : 23 juli 1981
"Kepersgewijs doorsneden; I in azuur, toegewend, een omgewende gans en een zwaan, beide van zilver en gebekt en gepoot van keel, de zwaan met om de hals een gouden kroon; II in goud, schuingekruist, een slikhaak en een zeis, beide van sabel. Het schild gedekt met een guden kroon van vijf bladeren en ter rechterzijde gehouden door een aanziende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur."


Ik heb alleen deze afbeelding. Een betere afbeelding is welkom !

Oorsprong/verklaring

De hoofdverdeling van het wapen geeft weer dat de landen oprukken tegen de zee in. De zwaan is afkomstig van het wapen van de Zijpe en Hazepolder.
De slikhaak is afkomstig van het wapen van zowel de gemeente als het waterschap Wieringerwaard. De gans is afkomstig van het wapen van de gemeente Wieringen. Het waterschap is gelegen in de gemeenten Wieringen en Wieringerwaard. De schildhoudende leeuw kwam eveneens voor in de wapens van de opgeheven waterschappen. De zeis tenslotte geeft weer dat vroeger werd gebuikt werd om de dijken mee te versterken. Dit werd met zeisen uit zee gewonnen.

Aangezien het een waterschap met zeewerende functie is, mag een vijfbladerige kroon gevoerd worden.


Literatuur : Informatie van het waterschap; Bontekoe, 1982

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Aangedijkte_Landen_en_Wieringen"

This page has been accessed 2,490 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:56. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…