Aa of Weerijs

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE AA OF WEERIJS

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1995 Mark en Weerijs
Toevoegingen  : -

I : 12 juni 1968
"In zilver een golvende paal van azuur, waaroverheen een dwarsbalk van keel, beladen met een tot de schildranden reikende ketting van goud; rechts boven en links onder vergezeld van een molenrad van sabel, links boven en rechts onder van een kort afgesneden everkop, eveneens van sabel met zilveren houwers en getongd van keel. Een hartschild van keel, beladen met drie Sint Andrieskruisjes van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Aa of Weerijs

Oorsprong/verklaring

De blauwe paal staat voor de Aa of Weerijs, die in Belgie ontspringt en dus de staatsgrens passeert. Dit laatste wordt door de ketting gesymboliseerd. De molenraderen symboliseren de vele watermolens, die hier vroeger voorkwamen. De everkoppen duiden op de vroeger grote wildstand in het gebied. Het hartschild tenslotte duidt op de ligging in de Baronie van Breda.


Literatuur : Ham, W. A. van. : Het wapen van het nieuwe waterschap Mark en Weerijs. Nederlandsche Leeuw 113(1996)217-218.