Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

's Heer Abtskerke

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


'S HEER ABTSKERKE

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1970 Borsele
Toevoegingen  : 1816 Baarsdorp, Sinoutskerke

I : 17 december 1949
"Gevierendeeld : I en IV in keel 3 zilveren kolommen, naast elkaar staande op een voetstuk van hetzelfde; in een schildhoofd van azuur 3 gouden vijfpuntige sterren naast elkaar, II en III in keel een ongevederde pijl, rustende op een horizontaal geplaatste handboog zonder pees, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van de ambachtsheren uit het geslacht Perponcher-Sedlnitsky. De kwartieren I en IV zijn afgeleid van Perponcher (Frankrijk), II en II van Sedlnitsky (Polen). De Perponchers waren vanwege godsdienstige twisten aan het eind der 16e eeuw naar Nederland gekomen. In 1607 huwde Isaac de Perponcher Anna van Sedlnitsky, een lid van een Pools adellijk geslacht, die in Nederlandse krijgsdienst waren. Hun zoon erfde de heerlijkheid 's Heer Abtskerke.

Het wapen werd voor 1949 al officieus door de gemeente gevoerd.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Informatie gemeente Borsele.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=%27s_Heer_Abtskerke"

This page has been accessed 1,788 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:24. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…