Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

's Grevelduin-Capelle

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens

's GREVELDUIN-CAPELLE (Heerlijkheid)

Provincie : Noord Brabant

Verleend : 14 oktober 1818
"In zilver een berg, waarop een kapelletje, alles van natuurlijke kleur."

Oorsprong/verklaring

Het kapelletje is een hier kapelsvlinder, dus een sprekend wapen.

Dit wapen lijkt ontstaan in de Franse Tijd (zie ook Barneveld).

In 1628 wordt als wapen voor Schrevelduyn-Cappel een kapel (kerk) gegeven, maar de kleuren zijn me niet bekend.


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925; Van der Eyk, 1628

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=%27s_Grevelduin-Capelle"

This page has been accessed 1,388 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:04. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…