's Gravesloot

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


's GRAVESLOOT

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : 1857 Kamerik (1989 Nieuwkoop, Woerden)
Toevoegingen : -

De gemeente is in 1818 ontstaan als afsplitsing van de gemeente Kamerik. In 1857 is deze splitsing weer ongedaan gemaakt.

Een eigen wapen heeft de gemeente nooit gevoerd.


Literatuur : Den Uyl, 1957